Энэ хичээлээр бид урьдчилан таамаглах боломжгүйгээр  эмх замбараагүй хөдлөж буй обеьктуудтай (саадууд) ажиллах хөдөлгөөнт роботын зам төлөвлөлтийн асуудлыг авч үзэх бөгөөд энд виртуал орон зайн ойлголтыг танилцуулж, удирдлагын хууль дээр үндэслэсэн реактив кинематикийг үүсгэж хэрэглэх болно.

Классик автомат удирдлагын онол: PID, Root Locus, FRequency responce аргууд, Төлөвийн орон (State space), LQR, LQG оптимал удирдлагын аргууд, Калманы шүүр.