APhO

Монгол улс  2023 онд "Азийн Физикийн 23-р олимпиад"-ыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд тус олимпиадад оролцох монголын сурагчдын багийг шалгаруулах, бэлтгэх сургалтыг эхлүүлж байна. Анхан шатны онлайн сургалтыг МФН, УФОХ-оос 2022/06/06-2022/07/07-ны хооронд зохион байгуулна.  

Бүртгэлийн хугацаа : 2022/05/30 - 2022/06/12 
Бүртгүүлэх :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtyMKp5s38SCJO1hBlEDiqyzfgaCmr0NGq5kjACTjYwkVR2w/viewform
Хичээлд нэвтрэх заавар :  

https://drive.google.com/file/d/10UG5SX4hJk0DR1Ik1nHw14rM2IwXRSDi/view?usp=sharing

Бүртгүүлсэн суралцагч нарын анхааралд

username - өөрийн бүртгүүлэх үед бичсэн утасны дугаараа бичнэ үү. (Ж/нь: 79161252).

pass (***********) - өөрийн бүртгүүлэх үед бичсэн утасны дугаараа бичнэ үү. (Ж/нь: 79161252). 

Хэрэв нэвтэрч орсон бол тухайн үед сольсон нууц үгээ ашиглан нэвтэрнэ.